14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας

20-21 Οκτωβρίου, 2016

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Π.Θ., Βόλος

Λογότυπο Συνεδρίου

Αφίσα Συνεδρίου

Επιστημονική Επιτροπή

Προσκεκλημένοι ομιλητές και αντικείμενα εισηγήσεων

Στρογγυλές Τράπεζες

Ειδική Συνεδρία:Παράλληλοι Βίοι

Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Γραμματεία

Εγγραφή στο συνέδριο

Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου

Δελτίο Τύπου

 

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την Αιγίδα

των Υπουργείων:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας -  www.ypeka.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - www.minedu.gov.gr

και

της Περιφέρειας Θεσσαλίας - www.thessaly.gov.gr/

 

 

 

Last Updaet 23/09/2016

Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it