.Ημερίδα ΕΤ.ΑΓΡ.Ο

Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων

Οκτώβριος 2015, Αγρίνιο

 

Περισσότερες πληροφορίες
................................................................................................................................

Επιστημονική Ημερίδα ΕΤ.ΑΓΡ.Ο

Κοινή Αγροτική Πολιτική:Εξέλιξη – Προκλήσεις – Προοπτικές

Agrotica 2016, Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

 14ο Συνέδριο Βόλος, Οκτώβριος 2016

Επιστημονική Επιτροπή

 

Πρώτη ανακοίνωση
Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it