14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας

20-21 Οκτωβρίου, 2016

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Ν. Ιωνία, Βόλος

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Banner Συνεδρίου

Απολογισμός Συνεδρίου

 

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την Αιγίδα

των Υπουργείων:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας -  www.ypeka.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - www.minedu.gov.gr

και

της Περιφέρειας Θεσσαλίας - www.thessaly.gov.gr/

 

 

 

Last Updaet 13/10/2016

Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it