14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας

Οκτώβριος 2016, Βόλος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρώτη ανακοίνωση

Δεύτερη ανακοίνωση

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Προσκεκλημένοι ομιλητές και αντικείμενα εισηγήσεων

Στρογγυλές Τράπεζες

Ειδική Συνεδρία:Παράλληλοι Βίοι

 

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την Αιγίδα

των Υπουργείων:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας -  www.ypeka.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - www.minedu.gov.gr

και

της Περιφέρειας Θεσσαλίας - www.thessaly.gov.gr/

 

Δείτε τους συνδιοργανωτές

Δείτε τους χορηγούς

Updated 25/05/2016

Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it