.

14ο ΣυνέδριοΒόλος, Οκτώβριος 2016

Επιστημονική Επιτροπή
Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it